Laipni lūdzam Latvijas tiesu portālā!

Projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros ir pilnveidota elektronisko dokumentu aprite, kā rezultātā vairāku tiesvedības dokumentu veidlapas ir pieejamas elektroniski portālā www.tiesas.lv  sadaļā „E-pakalpojumi”. Tiesu administrācija norāda, ka uz šo brīdi Elektroniskās veidlapas nav iesniedzamas tiesā elektroniski! Veidlapas iespējams lejupielādēt un aizpildītas iesniegt tiesā drukātā formātā. 

Portālā ir pieejams arī nodevu kalkulators, ar kura palīdzību ir iespējams aprēķināt izmaksas (valsts nodevas apmēru), kas saistītas ar dokumentu iesniegšanu tiesā.

Portālā ir nodrošināta anonimizētu tiesu nolēmumu meklēšanas iespēja. Anonimizētos tiesu nolēmumus var atlasīt pēc dažādiem parametriem: lietas numura, tiesu iestādes, lietas veida, u.c. Atlasīto nolēmumu lietotājs var atvērt un apskatīt  tiešsaistē, kā arī saglabāt.

Aktualitātes

 • Par Alūksnes rajona tiesas darbu 2014.gada 20.augustā

  Informējam, ka 2014.gada 20.augustā Rūpniecības ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā laika posmā no plkst.09.00 līdz 17.00 nebūs elektrības, līdz ar ko būs apgrūtināta dokumentu un informācijas izsniegšana no Alūksnes rajona tiesas.  Minētajā laika posmā būs apgrūtināta arī saziņa ar tiesu, jo nebūs pieejami telefonsakari. Saziņai ar tiesu mobilais telefons 28307555.

 • Par optiskā kabeļa ārkārtas remontdarbiem

  Sakarā ar SIA "Stream Networks" optiskā kabeļa ārkārtas remontdarbiem un ierobežotu piekļuves iespēju pie bojājuma vietas, informējam, ka 2014.gada 20. augustā Abrenes ielā 3 laika posmā no plkst. 10.00 līdz  plkst. 13:00 ir paredzams telekomunikāciju pakalpojumu pārtraukums sakaru līnijai/-ām un ar to/-ām saistītajiem pakalpojumiem. Līdz ar to informējam, ka nebūs pieejami telefonu sakari, internets, videokonferenču sistēmas, tiesu informācijas sistēma u.c. sistēmas, kā arī datora koplietošanas mapes.

 • Infografika: Mediācijas likums

  Šā gada 18.jūnijā stājās spēkā Mediācijas likums, kas nosaka mediācijas tiesisko regulējumu.

  Savukārt 5.augustā Ministru kabinets apstiprināja Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtību, kas nosaka to, kā pieteikties mediatora sertifikācijas pārbaudījumam, tā saturu un maksu, kā arī mediatora sertifikāta paraugu.

  Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju ir izstrādājusi INFOGRAFIKU par mediācijas procesu.

  Papildu informācija

  Mediācija ir konfliktu risināšanas process, kurā konfliktējošas puses savstarpēji cenšas panākt strīda risinājumu ar neitrālas trešās personas starpniecību

  Mediācija koncentrējas uz pušu patiesajām interesēm, kas nereti slēpjas aiz pušu ieņemtajām pozīcijām un izvirzītajām prasībām, tādējādi paplašinot konflikta risinājumu iespējas. Mediācijas procesa priekšrocības ir abpusēji izdevīgs risinājums, saglabātas attiecības (tajā skaitā darījumu partneru) un arī ietaupīti līdzekļi un laiks, kas būtu jāvelta konflikta risināšanai tiesā.

 • Par Siguldas tiesas darba laiku

  Informējam, ka tehnisku iemeslu dēļ  Siguldas tiesa 2014. gada 31. jūlijā un 1. augustā būs slēgta.

  2014. gada 31. jūlijā  un 1. augustā  nozīmētās tiesas sēdes notiks.  Lietu dalībniekus, lūdzam, pieteikties pie tiesas apsarga.

 • Jaunās tiesneses nodod svinīgo solījumu

  ​​Šodien, 19.06.2014., valsts prezidentam Andrim Bērziņam jaunās tiesneses nodeva tiesneša zvērestu (svinīgo solījumu).

  Darbu tiesneša amatā uzsāks Jēkabpils rajona tiesas tiesnese Inese Tumanova un Jelgavas tiesas tiesnese Kristīne Zaura.

  https://www.youtube.com/watch?v=srmV8W69sKk

  Foto un video: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja.
  Apsveicam uzsākot pildīt tiesneša darba pienākumus!

Doties uz aktualitāšu sadaļu