Ekonomisko lietu tiesa – ieguldījums profesionālajā pilnveidē

•   Atlases procesa ietvaros būs pieejami sagatavošanās kursi, kas pretendentiem palīdzēs sagatavoties atlases konkursa profesionālajiem pārbaudījumiem

•   Izstrādāta mācību programmu jaunajiem tiesnešiem, kas īpaši pielāgota Ekonomisko lietu tiesas kompetences specifikai

 

Ir radīta vērtīga iespēja juristiem, kas būtu ieinteresēti pievienoties Latvijas tiesnešu saimei:

             nemitīgi celt kvalifikāciju Latvijā un ārvalstīs

             piedalīties starptautiskajā dialogā

             nepastarpināti attīstīt Latvijas tiesu sistēmas efektivitāti