Pārrunā aktuālos jautājumus tiesu un prokuratūras savstarpējā sadarbībā

Piektdien, 7.augustā, Tiesu administrācijas direktors Andris Munda un Latvijas Republikas Ģenerālprokurors Juris Stukāns apsprieda aktuālos jautājumus Tiesu administrācijas, tiesu un Ģenerālprokuratūras sadarbībā.

Sarunā uzmanība tika pievērsta tiesu un prokuratūru darbības efektivitātei un savstarpējai sadarbībai. 

 

Atzīmēts, ka prioritāte ir tiesnešu un prokuroru kapacitātes un zināšanu attīstība. Kopš 2016. gada Tiesu administrācija cieši sadarbojas ar Ģenerālprokuratūru, realizējot apmācību pasākumus projekta Justīcija attīstībai ietvaros. Justīcija attīstībai aktivitātes plānotas līdz 2022. gada beigām. Minētā projekta ietvaros ir paredzēts turpināt veicināt tiesnešu un prokuroru vienotu izpratni par krimināltiesību un procesa aktuālajiem jautājumiem.  

 

Abas amatpersonas pārrunāja arī iespēju jaunveidojamās Ekonomisko lietu tiesas jauno tiesnešu mācības realizēt starpdisciplinārā veidā – vienlaikus nodrošinot gan jauno tiesnešu, gan specializēto prokuratūru prokuroru kvalifikācijas attīstību, lai līdz ar tiesas darbības uzsākšanu 2021.gadā nodrošinātu visus priekšnoteikumus tiesas kompetencē noteikto lietu ātrai un efektīvai izskatīšanai, vienlaikus nodrošinot augstu nolēmumu kvalitāti. 

Tika uzsvērts, ka kopīga tiesnešu un prokuroru sagatavošana ir veiksmīgs nākotnē ieviešams modelis arī pēc Ekonomisko lietu tiesas izveides. 

 

Ekonomisko lietu tiesas kompetencē būs specifiski komercstrīdi un krimināllietas par sevišķi smagiem un smagiem noziegumiem, kas rada būtisku kaitējumu uzņēmējdarbības videi un tautsaimniecības attīstībai, piemēram, noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas un korupcijas lietas. Līdz 28. augustam notiek pretendentu pieteikšanās tiesnešu amatiem.