Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA AICINA PIEVIENOTIES

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas

Tulku (-ci)

(uz nenoteiktu laiku)
Pieteikuma dokumentus līdz 2020. gada 2.oktobrim lūdzam sūtīt uz jelena.tretjakova@tiesas.lv

Sludinājums pieejams spiežot šeit. 

TIESU ADMINISTRĀCIJA AICINA PIEVIENOTIES

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 

Tiesneša palīgu (-dzi)

(uz noteiktu laiku)

Sludinājums pieejams spiežot šeit. 

TIESU ADMINISTRĀCIJA AICINA PIEVIENOTIES

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 

Tiesas sēžu sekretāru (-i)

(uz nenoteiktu laiku)

Sludinājums pieejams spiežot šeit. 

TIESU ADMINISTRĀCIJA AICINA PIEVIENOTIES

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas

Tiesas sēžu sekretāru (-i)

(uz noteiktu laiku)

Sludinājums pieejams spiežot šeit. 

TIESU ADMINISTRĀCIJA AICINA PIEVIENOTIES

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama

Tiesas sēžu sekretāru (-i)

(uz nenoteiktu laiku)

Sludinājums pieejams spiežot šeit. 

 Latvijas Republikas Augstākā tiesa 

Izsludina atklātu konkursu uz

IT speciālista (-es) amata vietu

Sludinājums pieejams spiežot šeit. 

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

NOZARU POLITIKAS DEPARTAMENTA

KRIMINĀLSODU IZPILDES POLITIKAS NODAĻAS un

POLITIKAS IZSTRĀDES UN RELIĢIJAS LIETU NODAĻAS

JURISTA ierēdņa amatiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

•             atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

•             augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (var pieteikties arī maģistra programmas students/-e);

•             profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu vai tiesībaizsardzības (t.sk. soda izpildes) iestāžu  sistēmā;

•             zināšanas konstitucionālo, administratīvo, cilvēktiesību un Eiropas Savienības tiesību jomās;

•             zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādi un virzību;

•             angļu valodas zināšanas;

•             labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office un interneta pārlūkprogrammas);

•             prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem un spēja saskaņot atšķirīgus viedokļus;

•             spēja strādāt komandā, kā arī veikt patstāvīgi izpildāmus uzdevumus;

•             analītiskā domāšana, iniciatīva, ētiskums un patstāvība.

Veicamie pienākumi:

•             izstrādāt tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektus;

•             piedalīties valsts politikas izstrādē un tās īstenošanas koordinēšanā;

•             sagatavot viedokli attiecībā  par ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un citu institūciju izstrādātiem projektiem nodaļas kompetences ietvaros;

•             sagatavot atbildes uz valsts un pašvaldību institūciju un privātpersonu iesniegumiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

•             sadarbības ietvaros sniegt atbalstu un informāciju citām ministrijas struktūrvienībām, ministrijas padotībā esošajām iestādēm un citām valsts vai pašvaldību iestādēm par personas datu aizsardzības jautājumiem.

Mēnešalga:

•             Amats klasificēts 36 amata saimes III līmenī, kas atbilst 12 mēnešalgas grupai

•             Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai no 1202 euro līdz 1302 euro; 3. kategorijai no 1372 euro līdz 1647 euro

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Papildus pieteikumu vēstulē norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, atsauksmes sniedzēja/u (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju). Tālrunis uzziņām: 67036998, 67036731